_

ÜMUMİ YÜKDAŞIMALAR

_
_

Dəniz yükdaşımaları

_

Qlobal iqtisadiyyat sistemində mərkəzi yerlərdən birini dəniz yükdaşımaları tutur. Bu, bütün xarici ticarət əməliyyatlarının təxminən 80%-ni təşkil edir. Bununla yanaşı, dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin iştirak dərəcəsi artdıqca, su yolu ilə daşınan yüklərin ümumi tonnajı ildən-ilə artır. Dəniz yükdaşımaları ən sadə, ən etibarlı və ən sərfəli daşıma növüdür.

Dəniz yükdaşımalarının üstünlükləri:

  • Böyük yüklərin dəniz yolu ilə daşınması
  • Böyük keçidlər və konteyner olmayan yüklər üçün xüsusi xidmətlər
  • Qitələrarası nəqliyyat imkanı
  • Uzaq məsafələrə nəqliyyatın aşağı qiyməti
  • Çox yüksək yük daşıma qabiliyyəti