_

ANBAR XİDMƏTLƏRİ

_
_

Yüklərin saxlanması

_

Logistika sahəsində yüklərin saxlanmasına böyük tələbat var. Yükün daşınmazdan əvvəl və ya sonra yerləşdirilməsini və saxlanmasını təmin etmək tələb olunduqda, bu növ anbar xidməti ən yaxşı həll yoludur. Yükün saxlanması müştərinin yükünün təhlükəsizliyini və bütövlüyünü təmin etmək üçün anbarımıza müvəqqəti köçürülməsini nəzərdə tutur. Malların saxlanması üçün anbarlarımız istənilən yükü qəbul etməyə imkan verən ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

Şirkətimiz, demək olar ki, istənilən məhsul və ya yük üçün saxlama xidmətləri təklif edir. Xidmətə aşağıdakı mərhələlər daxildir:

 • malların boşaldılması və qəbulu
 • mal partiyasının anbarlarda yerləşdirilməsi
 • saxlama və rəftar şərtlərinə uyğunluq
 • yükləmə-boşaltma işləri
 • daşınmaq üçün malların seçilməsi və yığılması (müştərinin istəyi ilə)
 • hazırlanmış partiyanın yoxlanılması və lazımi sənədlərin hazırlanması
 • malların anbardan müştəriyə daşınması (və ya malların göstərilən ünvana çatdırılması)
_

Yükləmə-boşaltma işləri 

_

Yükləmə və boşaltma işləri – anbar logistikasının mühüm tərkib hissəsidir. Yükləmə-boşaltma işləri – müxtəlif növ yüklərin yüklənməsi və boşaldılmasına yönəlmiş saxlama xidmətləri çərçivəsində görülən işlər kompleksidir. İş həm əl ilə, həm də xüsusi avadanlıqdan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Müştərilərin yüklərinin vaxtında çatdırılması işin bu növündən birbaşa asılıdır.

Anbarda yükləmə-boşaltma işlərinə aşağıdakı iş növləri daxildir:

 • nəqliyyatın boşaldılması
 • malların qəbulu
 • malların sonrakı saxlanması üçün yerləşdirilməsi və düzülməsi
 • saxlama yerlərindən malların seçilməsi
 • malların qablaşdırılması və komplektləşdirilməsi
 • anbar daxilində malların hərəkəti
 • nəqliyyata yükləmə
 • təyinat yerinə çatdırılma

Retems Logistics şirkətinin peşəkar əməkdaşları sifarişlərin həcmindən asılı olmayaraq, bütün iş proseslərini optimallaşdıraraq, seçilmiş malların vaxtında qəbulunu, yüksək keyfiyyətli saxlanılmasını və göndərilməsini həyata keçirirlər.

_

Qablaşdırma və yenidən qablaşdırma

_

Retems Logistics məhsulun qablaşdırma və yenidən qablaşdırma xidmətlərini təklif edir. Yüksək keyfiyyətli iş – ehtiyatlı daşınmanın açarıdır və bu daşınma ərzində mallar öz əməliyyat və estetik parametrlərini saxlayır. Xidmət qüvvədə olan standartlara tam uyğun şəkildə və müştərinin istəkləri nəzərə alınmaqla təqdim edilir. Müştəri, işini bizim şirkətimizə həvalə etməklə, özü etdiyi qablaşdırma ilə bağlı əhəmiyyətli xərclər və vaxt itkisi barədə unuda biləcək.

Anbarda qablaşdırmanın və yenidən qablaşdırmanın üstünlükləri

Malların qablaşdırılması və yenidən qablaşdırılması xüsusi taralardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Məhsulun növündən asılı olaraq aşağıdakılar istifadə olunur: paketlər, kisələr, karton qutular, yeşiklər və s. Personalın müştərilərin sifarişlərini yerinə yetirdiyi anbar sahələri bütün lazımi avadanlıq və yükləmə mexanizmləri ilə təchiz olunub. Məhsulun qablaşdırılması və yenidən qablaşdırılması xidmətinin üstünlükləri aşağıdakılardır:

 • qablaşdırmanın içindəki malların bütövlüyünün təmin edilməsi
 • məhsulların saxlanma şəraitinə uyğunluq
 • mallara və istehsalçılara aid sənədlərin hazırlanması
 • daşınma, yükləmə və boşaltma işlərinin rahatlığına zəmanət
_

Çeşidləmə və palletləmə 

_

Çeşidləmə – yüklərin işlənməsi üsullarından biridir. Saxlama üçün malları qəbul edərkən, “Retems Logistics” şirkətinin işçiləri əvvəlcə onları çeşidləyir. Bu, malların anbarda rasional yerləşdirilməsi, eləcə də gələcək logistika üçün lazımdır. Çeşidləmə əməliyyatları saxlanılan malların işlənməsinin digər mərhələlərində də – yığma partiyaların formalaşması, distribusiyası və ya müştərilərə çatdırılması zamanı lazımdır. Biz anbarda malların yüksək keyfiyyətli və səmərəli çeşidlənməsini həyata keçiririk – bütün vacib xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onları diqqətlə və məsuliyyətlə təsnif edirik.

Çeşidləmə və palletləmə – bir-biri ilə əlaqəli iki prosesdir. Mallar çeşidləndikdən sonra onları saxlama sahəsinə köçürmək lazımdır. Yükün bir palletdə xüsusi yığılması və yapışqan lentlə bərkidilməsi nəticəsində, malları mümkün qədər tez və səmərəli şəkildə daşıya bilərsiniz.

Yükün bir palletə yığılması və daha sonra yapışqan lentlə sarınması – anbarda malların palletləməsidir. Şirkətimiz bu xidməti də göstərir. Palletlənmiş yük xüsusi avadanlıq vasitəsilə rahat şəkildə daşınır və yüklənir/boşaldılır, həmçinin uyğun kamerada saxlanılır. Palletlər standart ölçülərə malik ola bilər və ya xüsusi görünüş və ölçüdə sifarişlə hazırlana bilər. Qablaşdırmasından asılı olmayaraq istənilən yükə uyğundur.

_

Markalama və etiketləmə 

_

Məhsulun və yükün markalanması – məhsula tətbiq edilən xüsusi barkoddur. Onun əsas məqsədi malların xassələri və xüsusiyyətləri, onların yüklənməsi, saxlanması və ya daşınması şərtləri haqqında əsas məlumatları logistik zəncirin iştirakçılarına çatdırmaqdır.

Retems Logistics barkodlar və anbar etiketlərindən istifadə edərək, alınan hər bir sifarişi etiketləyir. Belə bir əməliyyatın həyata keçirilməsi anbarda malların və məhsulların düzülməsinə, habelə stellajlarda çeşidlənməsinə nəzarət etməyə kömək edir.

Markalama və etiketləmə xidməti nə üçün lazımdır?

Markalama və etiketləmənin əsas rolu anbara qəbul edilən mallarla işi sadələşdirməkdir. Kiçik stikerlər, işarələr və ya etiketlərin köməyi ilə siz hər hansı bir məhsulu müəyyən edə bilərsiniz ki, gələcəkdə həmin məhsulun yalnız vizual yoxlanışını həyata keçirərək, onun barəsində bütün lazımi məlumatları öyrənəsiniz. Bu aspekt malların saxlanması üçün lazımi şəraitin yaradılması və müşahidə edilməsi üçün vacibdir.

 

Məhsulun etiketlənməsinin mümkün qədər məlumatlı olması üçün bu əməliyyatın yerinə yetirilməsinə müəyyən tələblər qoyulur. Etiketlər aşağıda qeyd edildiyi kimi olmalıdır:

 • Yüksək keyfiyyətli və davamlı çapı təmin edən materialdan hazırlanmalıdır
 • Markalanacaq olan səthə etibarlı şəkildə bərkidilməlidir
 • İstənilən temperatur şəraitinə davamlı olmalıdır

Tətbiq olunan markalanma daşıyıcı üçün də zəruridir, çünki o, yükün xüsusiyyətləri barədə ona məlumat verir. Mallarla əyani tanışlıqdan sonra, daşıyıcı sifarişi təhlükəsiz və sağlam çatdırmaq üçün optimal marşrutu planlaşdırır.

_

Distribusiya

_

Anbar distribusiyası – potensial istehlakçıya malların tədarükünün təşkili və idarə edilməsi üçün logistik bir prosesdir. Bu termin marketinqin bir hissəsidir və hər bir məhsul və ya şirkət üçün ayrıca hazırlanır. Onun ən mühüm üstünlüklərindən biri malların regionlar üzrə coğrafi paylanmasıdır. Bundan əlavə, distribusiya satış prosesinin təkcə genişlənməsində deyil, həm də müxtəlif satış nöqtələrində qurulmasında mühüm rol oynayır.

Malların distribusiyası, yəni satış kanallarının tapılması şirkət üçün vacib marketinq vəzifəsidir. Məhsul son istehlakçının əlinə keçməzdən əvvəl məhsulun son dəyərinə, təhlükəsizliyinə, görünüşünə və qablaşdırılmasına təsir edən məhz odur.

Nəticə etibarilə, alıcı məhsulu məntiqi tədarük zəncirinin hər bir halqasını keçdikdən sonra qəbul edir və qiymətləndirir.

Retems Logistics şirkətinin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri mallarınızın alıcı müştərilərə çatdırılması prosesini formalaşdıracaq və təşkil edəcək, həmçinin məhsulunuzun yerli səviyyədə tanıtımını təmin edəcək. Zəngin təcrübəmiz və qabaqcıl texnologiyalarımızla biz sizin biznes ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılmış fərdi həllər təqdim edə bilərik.