_

ANBAR XİDMƏTLƏRİ 

_
_

Çeşidləmə və palletləmə 

_

Çeşidləmə – yüklərin işlənməsi üsullarından biridir. Saxlama üçün malları qəbul edərkən, “Retems Logistics” şirkətinin işçiləri əvvəlcə onları çeşidləyir. Bu, malların anbarda rasional yerləşdirilməsi, eləcə də gələcək logistika üçün lazımdır. Çeşidləmə əməliyyatları saxlanılan malların işlənməsinin digər mərhələlərində də – yığma partiyaların formalaşması, distribusiyası və ya müştərilərə çatdırılması zamanı lazımdır. Biz anbarda malların yüksək keyfiyyətli və səmərəli çeşidlənməsini həyata keçiririk – bütün vacib xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onları diqqətlə və məsuliyyətlə təsnif edirik.

Çeşidləmə və palletləmə – bir-biri ilə əlaqəli iki prosesdir.

Mallar çeşidləndikdən sonra onları saxlama sahəsinə köçürmək lazımdır. Yükün bir palletdə xüsusi yığılması və yapışqan lentlə bərkidilməsi nəticəsində, malları mümkün qədər tez və səmərəli şəkildə daşıya bilərsiniz.

Yükün bir palletə yığılması və daha sonra yapışqan lentlə sarınması – anbarda malların palletləməsidir. Şirkətimiz bu xidməti də göstərir. Palletlənmiş yük xüsusi avadanlıq vasitəsilə rahat şəkildə daşınır və yüklənir/boşaldılır, həmçinin uyğun kamerada saxlanılır. Palletlər standart ölçülərə malik ola bilər və ya xüsusi görünüş və ölçüdə sifarişlə hazırlana bilər. Qablaşdırmasından asılı olmayaraq istənilən yükə uyğundur.