_

ANBAR XİDMƏTLƏRİ

_
_

Distribusiya

_

Anbar distribusiyası – potensial istehlakçıya malların tədarükünün təşkili və idarə edilməsi üçün logistik bir prosesdir. Bu termin marketinqin bir hissəsidir və hər bir məhsul və ya şirkət üçün ayrıca hazırlanır. Onun ən mühüm üstünlüklərindən biri malların regionlar üzrə coğrafi paylanmasıdır. Bundan əlavə, distribusiya satış prosesinin təkcə genişlənməsində deyil, həm də müxtəlif satış nöqtələrində qurulmasında mühüm rol oynayır.

Malların distribusiyası, yəni satış kanallarının tapılması şirkət üçün vacib marketinq vəzifəsidir. Məhsul son istehlakçının əlinə keçməzdən əvvəl məhsulun son dəyərinə, təhlükəsizliyinə, görünüşünə və qablaşdırılmasına təsir edən məhz odur.

Nəticə etibarilə, alıcı məhsulu məntiqi tədarük zəncirinin hər bir halqasını keçdikdən sonra qəbul edir və qiymətləndirir.

Retems Logistics şirkətinin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri mallarınızın alıcı müştərilərə çatdırılması prosesini formalaşdıracaq və təşkil edəcək, həmçinin məhsulunuzun yerli səviyyədə tanıtımını təmin edəcək. Zəngin təcrübəmiz və qabaqcıl texnologiyalarımızla biz sizin biznes ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırılmış fərdi həllər təqdim edə bilərik.