_

GÖMRÜK

_
_

Gömrük rəsmiləşdirilməsi 

_

Sənədlərin gömrük rəsmiləşdirilməsi – malların gömrük orqanlarından keçirilməsi zamanı aparılan bütün proseslərin hüquqi təminatıdır. Retems Logistics gömrük təşkilatının bütün zəruri tələblərinə uyğun olaraq sürətli rəsmiləşdirmə müddətinə, şirkətin bütün işçilərinin yüksək keyfiyyətli işinə və peşəkarlığına zəmanət verən rəsmi gömrük nümayəndəsidir. Biz ixrac və idxal üçün icazə verilən istənilən yük növləri və nəqliyyat növləri üçün gömrük bəyannamələrinin hazırlanmasını və verilməsini həyata keçiririk.

  • Gömrük orqanlarında müştərilərin maraqlarının təmsil olunması
  • Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün lazım olan müvafiq icazə sənədlərinin alınması
  • Gömrük bəyannamələrinin doldurulması
  • Gömrük prosedurlarının uzadılması
  • Gömrük ödənişlərinin əvvəlcədən hesablanması
  • Malların yükləmə və boşaltma işləri
  • Malların gömrük laboratoriyasında ekspertizasının aparılması
  • Nəqliyyat sənədlərinin hazırlanması
  • Gömrük terminallarından yüklərin ünvana çatdırılması