_

HAQQIMIZDA

_

RETEMS LOGISTICS – 2011-ci ildə qurulan və Azərbaycanın ən sürətlə inkişaf edən şirkətlərindən biridir. Ağır və böyük ölçülü yüklərin daşınması, o cümlədən intermodal nəqliyyat, lazımi xüsusi idarəetmə avadanlığının dizaynı və inşası, lazımi bütün icazə və tam qiymətlərin alınması üçün tam inteqrasiya olunmuş logistika proqramları hazırlayırıq və dizayn edirik. Xüsusi dizayn qrupumuz, ixtisaslaşmış marşrut tədqiqatları aparan, mühəndislik infrastrukturu hesablamalarını həyata keçirən və yükdaşıma təlimatlarını hazırlayan daxili mühəndislik departamentimiz tərəfindən dəstəklənən geniş təcrübəyə malik mütəxəssislərdən ibarətdir. Mütəxəssislər qrupu tərəfindən idarə olunan müxtəlif ağır nəqliyyat vasitələri və qoşqularımız var.

RETEMS LOGISTICS – enerji, mədən, kimya, neft-kimya, boru kəməri, infrastruktur və digər sektorlara xidmət edən mühəndislik, satınalma və tikinti şirkətləri üçün layihə yüklərinin idarə olunmasını təklif edir. Bu yüksək səviyyəli daşımalar göndərilmə nöqtəsindən təyinat nöqtəsinə qədər fərdi nəqliyyat planlaşdırmasını tələb edir.

Əlavə dəyər xidmətlərimiz mal axınının fasiləsiz davam etməsini və tədarük zəncirlərinin minimuma endirilməsini və müvəffəqiyyət üçün optimallaşdırılmasını təmin edir. İşimiz texnologiya, istehlak malları, ticarət yarmarkası logistikası, xüsusi nəqliyyat və xüsusi tədbirlər logistikasında yüksək mövqelərə malikdir.

10+Təcrübə İlləri
4000+Daşınan yüklər (TEU)
20+Məmnun Müştərilər