_

KEYFİYYƏT AKKREDİTASİYALARI 

_

ISO – beynəlxalq səviyyədə tanınmış keyfiyyət nişanıdır. Keyfiyyət proseslərimiz mütəmadi olaraq müstəqil üçüncü tərəf sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən ISO standartlarına uyğun yoxlanılır.

Müntəzəm yoxlamalar nəticəsində keyfiyyət işimizin ön sırasındadır və davamlı inkişaf prosesləri işimizin istiqamətini müəyyənləşdirir.

  • Daxili proseslərin səmərəliliyinin optimallaşdırılması və artırılması.
  • İşçilərin motivasiyası iş məqsədlərinə diqqət yetirməklə artırılır – vaxt və resurslar iş üçün həqiqətən vacib olan məqamlara sərf olunur.
  • Müştəriyə diqqət - qaçılmaz olaraq müştəri xidmətini və yönləndirməni yaxşılaşdırır.