_

LAYİHƏ LOGİSTİKASI

_
_

Böyük ölcülü, ağır və təhlükəli yüklərin daşınması 

_

Böyük ölçülü, ağır və təhlükəli yüklərin daşınması – xüsusi texnika, avadanlıq, müşayiət, icazə, ilkin razılaşma və təcrübə tələb edən mürəkkəb prosesdir.

Böyük ölçülü (ağır) yüklər – faktiki ölçüləri və ya çəkisi bu cür yüklərin daşındığı ölkələrdə müəyyən edilmiş icazə verilən maksimum dəyərlərdən yüksək olan yüklərdir.

 

Böyük ölçülü (ağır) yüklərin daşınması, daşımanın həyata keçirildiyi ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilən iriqabaritli və ya həddindən artıq ağır yüklərin daşınması qaydaları ilə tənzimlənir.

Böyük ölçülü, ağır və təhlükəli yüklərin daşınması xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir:

  • Böyük ölçülü və ağır yüklərin daşınması üçün icazələrin alınması
  • Daşınma qaydalarını, tələblərini, müştərilərin istəklərini nəzərə alaraq, optimal daşınma marşrutunun hazırlanması
  • Müxtəlif qurumlarla əlavə detalların razılaşdırılması
  • Maneəsiz, ardıcıl və təhlükəsiz yük daşınmasını təmin etmək üçün böyük ölçülü yüklərin müşayiəti
  • Peşəkar mütəxəssislər tərəfindən konsultasiya