_

“Absheron Group Hotels” böyük otel şəbəkəsi ilə müqavilə bağlanması .

2014