_

Azerkimya Layihəsi – Buxar Turbogenerator Komplekslərin İnşaatı.

Müştəri – SOCAR – UNIPER LLC
Layihənin müddəti– Noyabr 2018 – Indiki zaman
Daşınılmış həcm – 13000

2018