RL.IMS.HRD.FRM.027 Rev.02

İşçi məmnuniyyəti sorğusu – Employee satisfaction survey

Sizlərin məmnunluq səviyyənizi ölçmək və daha yaxşısını etmək üçün aşağıda qeyd olunan sorğuda iştirak etməyinizi və nəticələri qeyd edərkən səmimi olmağınızı xahiş edirik. / To measure your level of satisfaction and make it better, please take part in the survey below and be honest when recording the results. Sorğunun anonim keçirilməsinin məqsədi rəylərin məxfiliyinin təmin olunmasıdır. / The purpose of conducting the survey anonymously is to ensure the confidentiality of opinions.
1-Çox zəif/Very weak2- Zəif/Weak3-Orta/Medium4-Yaxşı/Good5-Əla/Excellent
1. İşinizdən nə dərəcədə razısınız? / How satisfied are you with your job?
2. "RETEMS Logistika" MMC-də işlərin gözləntilərinizə uyğunluğu Sizi neçə bal dəyərində qane edir? / How many points do you satisfy with the fact that the work at "RETEMS Logistics" LLC meets your expectations?
3. Nahar və istirahət vaxtınızdan nə dərəcədə razısınız? How satisfied are you with your lunch and rest time?
4. Əmək haqqınızdan razılığınızı necə qiymətləndirərdiz? / How would you rate your satisfaction with your salary?
5. Şirkətdaxili təmizlik səviyyəsi Sizi necə qane edir? / How satisfied are you with the level of the cleanliness in the office?
6. İş qrafikinizin Sizi qane etmə səviyyəsini neçə balla qiymətləndirərdiz? / How would you rate your satisfaction with working schedule?
7. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik səviyyəsi Sizi hansı səviyyədə qane edir? / How satisfied are you with the level of health and safety in the workplace?
8. İşçilərin bir-birinə münasibətinin səviyyəsi Sizin fikrinizcə hansı səviyyədədir? / What do you think about the level of relations between epmloyees?
9. Tabe olduğunuz rəhbərin Sizə qarşı olan davranışını necə qiymətləndirərdiz? / How would you rate your relations with your line manager?
10. Bacarıqlarınızın, bilik və təcrübələrinizin dəyərləndirmə səviyyəsi Sizi hansı dərəcədə qane edir? / How satisfied are you with the level of assessment of your skills, knowledge and experience?