Müştəri ilə əlaqə forması/Customer Feedback Survey 2023

RL.IMS.SCD.FRM.010 Rev.03

Completely satisfiedGoodJust acceptablePoorCompletely unsatisfied
Our response time to your inquiries / Sorğularınızı cavablandırdığımız müddəti necə qiymətləndirərdiniz?
Our services meet your requirements related to the protection of the environment / Xidmətlərimiz ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı tələblərinizə necə cavab verir?
Our quality of services complies with your expectations of the agreed requirements / Xidmətlərimizin keyfiyyəti razılaşdırılmış tələblər üzrə gözləntilərinizə necə cavab verir?
Our services meet your requirements related to the protection of occupational health and safety / Xidmətlərimiz əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi ilə bağlı tələblərinizə necə cavab verir?
The competence of the RETEMS team assigned to perform required for your company works / Şirkətinizin işlərini yerinə yetirmək üçün təyin edilmiş RETEMS komandasının çalışqanlığını necə qiymətləndirərdiniz?
The compliance of our company with your internal and local policies related to the Anti- Bribery and Corruption / Sizin daxili və yerli siyasətinizlə şirkətimizin Korrupsiya və Rüşvətə Qarşı Mübarizəsini necə qiymətləndirərdiniz?
Delivered services meet your expactations in regard to documents accuracy / Təqdim olunan xidmətlər sənədlərin dəqiqliyi ilə bağlı gözləntilərinizə cavab verilməyini necə qiymətləndirərdiniz?
The clearness and transparency during negotiations / Danışıqlar zamanı aydınlıq və şəffaflığı necə qiymətləndirərdiniz?
Our understanding of your inquiry, purchase order and contract requirements / Sorğunuz, satınalma sifarişiniz və müqavilə tələblərinizlə bağlı anlayışımız sizi hansı dərəcədə qane edir?
Our solving ability in a timely manner of issues or complaints / Probləmləri və ya şikayətləri vaxtında həll etmək bacarığımızı necə qiymətləndirərdiniz?